Tankopnu Handelsvilkår

Handelsvilkår

§ 1 Omfang
Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Tankopnu.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Køber får en kopi af vilkårene sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail. På Tankopnu.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge. Tankopnu.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Tankopnu.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen. Tankopnu.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort. Ved betaling med kort tillægges der betalingskortgebyrer (Dankort: 1,45 DKK + 0,10% af købsbeløbet). Inden køber vælger at godkende ordren bliver gebyret oplyst. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort reserveres beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør Tankopnu.dk betalingspåkrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke længere kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren. Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko
Levering sker til telefon angivet af køber i telefon registreringsfeltet. Som udgangspunkt sender Tankopnu.dk koden/koderne straks. Tankopnu.dk tager forbehold for udsolgte varer. Tankopnu.dk estimerer normalt en leveringstid på max. 4 timer med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor Tankopnu.dk's indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer Tankopnu.dk ikke den dato, som på forhånd er oplyst til kunden, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation herfor. Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Tankopnu.dk umiddelbar efter.

§ 6 Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har, køber følgende ansvar: A. Underretning Køber skal meddele Tankopnu.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.

§ 7 Sælgers ansvar
Tankopnu.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, ombytning udenfor almindelig åbningstid mandag til fredag kl. 10.00 til kl. 15.00 reparation A. Udbedring Reklamation skal ske senest 1 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte Tankopnu.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation indenfor 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid. Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale m.v. er ikke omfattet af Tankopnu.dk's forpligtelse til udbedring. Tankopnu.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. Tankopnu.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Tankopnu.dk' vurdering. B. Følgeskader Tankopnu.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m. C. Produktansvar Tankopnu.dk's ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Tankopnu.dk's side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Tankopnu.dk.

§ 8 Fortrydelsesret - B2C (forbrugere)
Købere, som er forbrugere, kan ikke fortryde købet. Ved bestilling af indholdstakserede tjenester via internettet BORTFALDER fortrydelsesretten ved accept af tjenesten. ønsker du at fortryde bestilling skal du undlade at bestille denne.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Tankopnu.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor telekommunikation og forsikring. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring. Første gang, der købes en vare på Tankopnu.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Tankopnu.dk registrerer desuden alternativ telefon r, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år. Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres krypteret. Bliver Tankopnu.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Tankopnu.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag. Det er frivilligt om køber vil give Tankopnu.dk de ønskede oplysninger, men Tankopnu.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber. Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos Tankopnu.dk registrerede persondataoplysninger på køber mod en administrationspris på 200 kr. Køber kan klage over Tankopnu.dk's behandling af oplysninger om køber til Tankopnu.dk og til Datatilsynet.

§ 10 Markedsføring
E-mail-adressen, som Tankopnu.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på Tankopnu.dk, kan benyttes af Tankopnu.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post. Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet Tankopnu.dk modtages 4-8 gange om måneden, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om produkterne Ved begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte Tankopnu.dk eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 11 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til Tankopnu.dk og Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Retsforholdet afgøres efter dansk ret.